Polityka cookies

Załącznik nr 2 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług

Polityka Cookies i inne technologie

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.            Niniejsza Ogólna Polityka Cookies (Dalej: „Polityka Cookies”) stanowi załącznik numer 2 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług (Dalej: Ogólny Regulamin), którego pełna i aktualna treść znajduje się pod adresem: https://www.stilnovisti.pl/rodo. Pojęcia użyte w niniejszej Ogólnej Polityce Cookies należy w pierwszej kolejności rozumieć tak jak przyjęto to w Ogólnym Regulaminie lub w jego załącznikach w tym na Szczegółowym Regulaminie, a gdyby w Ogólnym Regulaminie lub jego załącznikach w tym Szczegółowym Regulaminie, Ogólnej Polityce Prywatności nie przewidziano odpowiedniej definicji należy zastosować znaczenie przyjęte w przepisach obowiązującego prawa, a następnie znaczenie zwyczajowe. Niniejsza Polityka Cookies konkretyzuje ogólne postanowienia załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityki Prywatności, dotyczące cookies stosowanych na Stronie Internetowej prowadzonej przez Usługodawcę. Treść ww. dokumentów znajduje się pod adresem: https://www.stilnovisti.pl/rodo.

2.            Niniejsza Polityka Cookies obowiązuje począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 roku, aż do odwołania.

3.            Przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował postanowienia niniejszej Polityki Cookies jeżeli rozpoczął korzystanie z usług świadczonych w ramach Strony Internetowej przy czym nie jest wymagane potwierdzanie tego faktu w formie pisemnej. Postanowienia § 1 ust. 3 Ogólnej Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio.

4.            Szczegółowa dane Usługodawcy oraz świadczonych Usług stanowi załącznik numer 4 do Ogólnego Regulaminu i dostępna jest pod adresem: https://www.stilnovisti.pl/rodo.

§ 2 Postanowienia Szczegółowe dot. Cookies.

1.            Na Stronie Internetowej prowadzonej przez Usługodawcę stosowane są pliki cookies:

                a) stałe o typie:

·        Działanie, Optymalizacja, Wydajność, Efektywność,

·        Preferencje (język), Funkcjonalność, Obsługa,

·        Autoryzacja, Uwierzytelnienie,

·        Bezpieczeństwo, Poufność,

·        Analiza, Statystyka,

b) sesyjne o typie:

·        Utrwalenie Informacji.

2.            Ww. typy stałych plików cookies stosowane są w celu: prawidłowego działania Strony Internetowej, optymalizacji jej działania, w celu poprawy działania Strony Internetowej i zawartości merytorycznej, w tym w szczególności rozwoju Strony Internetowej, a także poprawy komfortu pracy Użytkownika, w tym zapewnienia mu możliwości korzystania tylko z ulubionych treści i w określony przystępny dla niego sposób, w tym braku konieczności ciągłego logowania do Strony Internetowej.

3.            Ww. typy sesyjnych plików cookies służą zapobieganiu sytuacji wyświetlania Użytkownikowi tych samych powiadomień w ramach sesji tj. korzystania z Strony Internetowej.

4.            Usługodawca oświadcza, że podczas korzystania z cookies dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

5.            Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z cookies, przy czym Usługodawca zastrzega, iż pomimo dołożenia najwyższej staranności w pewnych wypadkach brak korzystania z cookies może prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności Strony Internetowej. Szczegółowe zasady zarządzania przez użytkownika cookies określone zostały w § 5 niniejszej Ogólnej Polityki Cookies.

§ 3 Postanowienia Szczegółowe dot. innych technologii

Usługodawca w chwili obecnej nie stosuje na Stronie Internetowej innych technologii.

§ 4 Prawa Użytkownika

1.            Użytkownik ma prawo zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies i innych technologii. Zmiana ustawień następuje z poziomu przeglądarki internetowej. Użytkownik może wyłączyć również obsługę javascript.

2.            Usługodawca pragnie podkreślić, iż domyślne ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na użyciu w urządzeniu końcowym użytkownika cookies i innych podobnych technologii.

3.            Użytkownik w każdym czasie może zmienić te ustawienia, a także wykasować zapisane już pliki cookies lub innych podobnych technologii. Wykasowanie plików cookies może dotyczyć pojedynczych cookies jak i wszystkich cookies, ewentualnie niektórych kategorii cookies np. stałe, sesyjne, zewnętrzne).

4.            Zasady zmiany ustawień plików cookies i plików podobnych, a także ich usuwania określają instrukcje do oprogramowania tj. przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika.

§ 5 Postanowienia Końcowe

1.            Użytkownik ma prawo uzyskać pomoc od Usługodawcy w zakresie stosowania cookies i innych podobnych technologii. Pomoc obejmuje udzielenie informacji ogólnych, jak i w sprawie konfiguracji przeglądarki.

2.            W celu skorzystania z pomocy Użytkownik może skorzystać z numeru kontaktowego tj.: +48 61 844 63 20 czynnego od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00, ewentualnie ze skrzynki mail: bok@stilnovisti.pl

3.            Usługodawca zastrzega sobie prawo przyjęcia specjalnych zasad dotyczących cookies lub innych technologii dla konkretnej Strony Internetowej lub Usługi. W takim wypadku zostanie umieszczona dodatkowa informacja na takiej Stronie Internetowej, a także w Szczegółowym Regulaminie.

Wybierz oddział
Stilnovisti
Londyn
Aberlour
Wenecja
Poznań
Skontaktuj się
z nami